ANGELIM VERMELHO – Dinizia excelsa Ducke -Leguminosae Mimosoidae

Používané komerční názvy
Angelim ■ Angelim-falso ■ Angelim-ferro ■ Dinízia-parda ■ Faveira-dura ■ Faveira-ferro

Výskyt
Subtropické pásmo jižní Ameriky

Obecná charakteristika
Jádrové dřevo světle červenohnědé, běl červenošedá. Vlákna rovná, středně hustá. Struktura sourodá.

Vlastnosti
váha surového dřeva 1 260 kg/m³
váha při 12% vlhkosti 990 kg/m³
objemové sesychání 14.5 %
sesychání v tangenciálním směru 9.5 %
sesychání v radiálním směru 8.7 %
pevnost v ohybu / modul pružnosti 151 kg/cm²
pevnost v tlaku ve směru vláken 873 kg/cm²
pevnost v tlaku napříč vláken 173 kg/cm²

Sušení dřeva středně rychlé, tendence ke kroucení a vzniků defektů – drobných trhlinek.
Zpracování středně obtížné.
Velmi vysoká odolnost proti houbám a dobrá odolnost proti dřevokaznému hmyzu.

Použití
stavební nosné konstrukce, pražce, sloupy, zátěžové podlahy, pojezdové rampy

Sortiment
frézované drážkované podlahové profily 45x140 mm délky 3 a 4 m
čtyřstranně frézované profily 30x50, 45x70,45x95, 65x65, 68x68, 75x75, 88x88, 95x95 délky 2,2–4 m
sámovaná prkna 20x100, 20x150, 20x200 mm délky 2-6 m
sámované fošny 40x150, 40x200, 50x80, 50x100, 50x150, 50x200, 50x250, 60x100, 60x150,
60x200, 60x250, 70x100, 70x150, 70x200, 80x100, 80x150, 80x200, 100x150,
100x200, 150x200 mm délky 3-6 m
piloty 60x60, 68x68, 70x70, 75x75, 80x80, 88x88, 95x95, 100x100, 150x150 mm délky 2,5-4 m