ToTEM s.r.o.
kpt. Stránského 989
198 00 Praha 9, ČR


IČO: 25 09 03 72
DIČ: 009-25090372
Společnost zapsána v OR vedeným Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 48853


T/F : +420 281961179
totem@tropickedrevo.cz
www.tropickedrevo.cz

jméno/firma: *

telefon:*

email:

zpráva:*

příloha:

Pro vypracování cenové nabídky jednoduše specifikujte produkt, dřevinu, základní půdorysné a výškové rozměry, stavební souvislosti, druh podloží, popř. připojte jednoduché schéma, foto nebo hotový projekt. Nezapomeňte pro případ nejasností a dodatečných informací uvést Vaše telefoní číslo.