Tradelink

Tradelink Group je nadnárodní společnost působící v oblasti obstaravatelství, zpracování, přepravy a distribuce tropického dřeva. Sídlo společnosti je v Londýně, její pobočky jsou ve čtyřech světadílech : v Jižní Americe (Brazílie), Evropě (Francie, Holandsko), Asii (Čína, Singapur, Malajsie), Severní Americe (USA). Je držitelem certifikátu FSC, člen The Timber Trade Federation, Forest Forever.

FSC

Forest Stewardship Council stanovuje mezinárodní standardy pro hospodaření v lesích na celém světě. Uděluje nezávislým organizacím pověření certifikce společností a produktů FSC standardy. Logo FSC garantuje spotřebitelům na celém světě že výrobky odpovídají FSC standardům. Za posledních 10 let bylo certifikováno přes 50 miliónů hektarů lesů ve více než 60ti zemích světa podle platných FSC standardů, jejichž dřevo nese označení logem FSC. FSC operuje prostřednictvím národních iniciativ ve více než 34 zemích.

Ibama

IBAMA je brazilský institut životního prostředí a obnovy přírodních zdrojů. Je o vládní organizace na ochranu tropických lesů proti ilegálním težbám, odlesňování a vypalování původních porostů. Snaží se zamezit ilegálnímu obchodu se zvířaty a vzácnými rostlinami.

Timber Trade federation

The Timber Trade Federation zastupuje dovozce, agenty, distributory, ostatní dodavatele a producenty dřeva a dřevěných výrobků v UK. Definuje závazná pravidla hospodaření a transparentní proces zpracování dřevovýroby, od pořizování dřevní hmoty, přes odpovědnost za životní prostředí až po pravidla obchodu. Podporuje dodržování mezinárodně uznávaných standardů a certifikátů, ochranu obchodu se vzácnými dřevinami. Každoročně vydává auditovanou zprávu jejím členům ve smyslu dodržování výše uvedených zásad.

Forests Forever

Forest Forever je ekologická aktivita zaměřená na propagaci dřeva jako největšího zástupce obnovitelného a nezávadného stavebního materiálu. Zpracování dřeva nezpůsobuje globální oteplování, nejsou k němu zapotřebí intenzivní energetické zdroje, jedná se o bezodpadovou technologii nezatěžující životní prostředí. V zemích třetího světa zajišťuje lidem stálý příjem a sociální jistoty.